Toimitsijamies

Tiekunnan toimielimeksi valitaan joko hoitokunta (3-5 jäsentä) tai toimitsijamies.

Toimielimen tehtävänä on mm. kilpailuttaa ja valvoa tien kunnossapitoa tiekokouksen päätösten mukaisesti.

Jos tiekunnan osakkailta ei löydy halukkuutta tehtäviin, voidaan tiekuntaan valita ulkopuolinen toimitsijamies, esimerkiksi tieisännöitsijä.